Firma Ferapo spol. s r.o. zajištuje projekční práce jak do již hotových, rozpracovaných i zcela nových projektů. Zejména se projekčně zaměřuje na oblast chlazení, stlačený vzduch, vzduchotechnika, měření a regulace a elektroinstalace. Při tvorbě projektové dokumentace klademe zejména důraz na funkčnost a efektivnost provozu.

V rámci projekčních služeb nabízíme vyhledávání provozních úspor jak u stávajících technologii, tak v rámci již zpracované projektové dokumentace. V případě již zrealizovaných projektů se pohybuje návratnost investice do 2-3 let. V takovém případě provádíme vždy podrobné posouzení stávajícího stavu, kde zjišťujeme jednotlivé možnosti jako např. získávání odpadních energií, ztráty v rozvodech, využití odpadního tepla apod.Firma Ferapo spol. s r.o. zajištuje projekční práce jak do již hotových, rozpracovaných i zcela nových projektů. Zejména se projekčně zaměřuje na oblast chlazení, stlačený vzduch, vzduchotechnika, měření a regulace a elektroinstalace. Při tvorbě projektové dokumentace klademe zejména důraz na funkčnost a efektivnost provozu.