Zavazujeme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek, zákazníků a všech ostatních. Toto oznámení o ochraně osobních údajů stanoví, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.

*Poučení o ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel, a nařízení GDPR: klient je považován podle zákona 101/2000 Sb. za tzv. subjekt údajů a Ferapo spol. s r.o. za správce osobních údajů. Podle § 12 zák.101/2000 Sb., požádáli subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Podle § 21, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života  subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. b) požadovat,  aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Jaká data sbíráme?

  • kontaktní formulář – jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše zpráva
  • formulář kariéra – jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, poznámka, životopis

Proč tato data sbíráme?

Data z formulářů jsou sbírána pouze za účelem komunikace a zlepšení našich služeb.

Nasbírané e-maily nejsou využívány k žádným marketingovým akcím typu newsletter aj.
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

Smazání uživatelských dat

V případě zájmu může zákazník / návštěvník webu kdykoli zažádat o vymazání nashromážděných dat.